KARAKTERBYGGING / CHARACTERBUILDING

Det kan være vanskelig å skape nye karakterer fra forestilling til forestilling. Her gir vi deg de hotte tipsene på hvordan du kan skape de helt unike karakterene hver eneste gang! Ta kontakt for nærmere info. It can be difficult to create new characters from performance to performance. Here we give you the hot tips on how to create the unique characters every single time! Contact us for more info. Foto: Francisco Munoz