FILMKURS / FILM WORKSHOP

Kompani Krapp tilbyr filmkurs! Bli med på et intensivt skuespillerfilmkurs hvor du får lære deg teknikker du kan bruke ved spill foran kamera. Vi vil øve inn ulike scener som vil bli tilsendt på forhånd. Ta kontakt for nærmere info. Kompani Krapp offers film workshop! Join us for an intensive acting workshop where you will learn techniques you can use to play in front of the camera. Contact us for more info. Foto: Francisco Munoz