The Maids

Kompani Krapp, Scenekunst, Teater, Bergen, New York, Black Moon Theatre Company

The Maids forårsaket skandale da det åpnet i Paris i 1947, for sin sterke skildring av den sydende arbeiderklassens misnøye. Dette mørke og dystre stykket skildrer to søstre som er tjenere i et overklassehjem i Paris. Om natten engasjerer de seg i et hemmelig hevnrituale mens deres herskerinne er borte. Historien følger søstrene når de vever seg gjennom fortid og nåtid, fiksjon og fantasi, sannhet og løgn, og til slutt avsløring og flukt. For Solange og Claire blir ritualet virkelighet når de står overfor den ultimate utfordringen i form av fortvilelse, sjalusi, hat og søsterlig kjærlighet.

Stykket er et samarbeidsprosjekt mellom kompani krapp og The Black Moon Theatre Company fra New York.

 

The Maids ble spilt på USF Verftet oktober 2011.

 

Regi: Rene Migliaccio

Scenografi: Fredrik Sivertsen

Lysdesign: Thomas Bendiksen

Make-up/Kostyme: Pernille A. Nordby

Produsent: Ina T. L. Grevstad

Produsentassistent: Marianne Olderkjær

Stillsfotograf: Francisco Munoz

Tekniker: Marianne Olderkjær

Skuespillere:

Claire: Kristine Nordby Simonsen

Solange: Beate Bednar

Madame: Marie Grung

 

The Maids caused scandal when it opened in Paris in 1947, for its strong portrayal of the seething working class discontent. This dark and brooding piece depicts two sisters who are servants in an upper class home in Paris. At night they engage in a secret revenge ritual while their mistress is away. The story follows the sisters as they weave their way through the past and present, fiction and fantasy, truth and falsehood, and finally detection and escape. For Solange and Claire the ritual becomes the reality when they face the ultimate challenge in the form of despair, jealousy, hatred and sisterly love.
The play is a collaboration between Kompani Krapp and The Black Moon Theatre Company of New York.

 

Directed by: Rene Migliaccio
Set designer: Fredrik Sivertsen
Lighting design: Thomas Bendiksen
Make-up/Costume: Pernille A. Nordby
Producer: Ina T. L. Grevstad
Assistant Producer: Marianne Olderkjær
Still Photographer: Francisco Munoz
Technician: Marianne Olderkjær
Actors:
Claire: Kristine Nordby Simonsen
Solange: Beate Bednar
Madame: Marie Grunge

 

 

Støttet av: