Recent Posts

Krapp vant Omsorgsprisen

Søndag 19. januar ble Omsorgsprisen delt ut på Den Nationale Scene i Bergen.

Kompani Krapp mottok 2. plass for sitt arbeid med forestillingen Det er alltid en tråd en plass. Juryens begrunnelse:

Mennesker med demens utgjør i stor grad en marginalisert gruppe. De har ikke muligheten til å stå opp for seg selv. De fremmer ingen krav, og deres plass i samfunnsdebatten skjer gjerne i kraft av omtale. 2. prisvinner er et bergensk scenekunstkompani. Med stort engasjement har de brukt sitt kunstneriske talent for å løfte frem denne utsatte gruppen. Og det er med ektefølt respekt og kjærlighet de forteller litt annerledes historier om demens.

De siste årene har de arbeidet frem forestillingen Det er alltid en tråd en plass. Denne er et resultat av et flerårige forarbeid i fortellergrupper og ved intervjuer med beboere ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Gjennom filmsnutter, fortellinger og scenisk nærvær kommer fem personer med demens selv til orde. Her er det deres fortellinger vi lytter til. 2. prisvinner makter å gi en lite synlig gruppe mennesker stemme og ansikt i det åpne landskap. Slik kan også scenekunst bli et viktig bidrag til å fylle et brutalt vakuum i samfunnet.