Recent Posts

Det er alltid en tråd en plass

Krapp sin ferske forestilling; Det er alltid en tråd en plass har premiere på Cornerteateret i dag kl. 1800. I over to år har Krapp sammen med Hanne Jones fra Verdighetsenteret fulgt fem personer med langtkommen demens på Bergen Røde Kors Sykehjem. I denne dokumentariske forestillingen får vi møte Helga, Margrethe, Svein, Inga & Wenche og høre deres tanker og betraktniger på livet.

Forestillingen er en del av Norges første kunst & demens festival, Pust som er initiert av Verdighetsenteret og Kompani Krapp, og er et samarbeid med Cornerteateret.

Forestillingen & festivalen er gratis. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Forestillingen og festivalen er støttet av Kulturrådet, Helle Bennetts Almennyttige Fond, Sparebanken Vest, Fritt Ord, Hordaland Fylkeskommune, G.C. Rieber og Bergen Kommune

Foto: Kiran Kolle

Foto: Kieran Kolle