Kompani Krapp, Scenekunst, Kompani, Teater, Bergen

La Ronde 

Skrevet av Arthur Schnitzler.

 

I La Ronde møter vi ti ulike mennesker som bruker og kaster hverandre i en endeløs jakt for å føle seg levende. For å fylle sin egen tomhet, trenger de stadig bekreftelse som sultne dyr, og de blir aldri mette. Karakterene blir avhengige av denne jakten, på samme måte som narkomane trenger dop – i vårt univers kaller vi det speedfucking.

 

Spilt i Bergen og Prague Fringe festival i 2009.

 

La Ronde ble trukket frem som en “must-see” forestilling av The New York Times.

 

Regi: Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar.

Skuespillere: Ina T.L Grevstad, Benedikte Lindbeck, Lena Sandvand, Jonas Strausheim, Robert Rustad Amundsen og Israel Jesus Corral.

Komponist og dj: Knut Guribye aka automat.piss.tool

Produsent: Meghan Beaton

Scenografi og kostyme: Pål Dixon Sandberg

Stillsfoto: Francisco Munoz

Videoinstallasjon: Tor Kristian Liseth

Tekniker: Erik Freding

 

Written by Arthur Schnitzler.

 

In La Ronde, we meet ten different people using each other in an endless pursuit to feel alive. To fill their emptiness, they need confirmation like hungry animals, and they are never satisfied. The characters becomes dependent on this hunt, just as addicts need their drugs - in our universe we call it speed fucking.

 

Performed in Bergen and Prague Fringe Festival in 2009.

 

La Ronde was highlighted as a "must-see" performance by The New York Times.

 

Director: Kristine Nordby Simonsen and Beate Bednar.
Starring: Ina TL Grevstad, Benedikte Lindbeck, Lena Sandvand, Jonah Strausheim, Robert Rustad Amundsen and Israel Jesus Corral.
Composer and DJ: Knut Guribye aka automat.piss.tool
Producer: Meghan Beaton
Sets and costumes: Paul Dixon Sandberg
Stils: Francisco Munoz
Video Installation: Tor Kristian Liseth
Technician: Erik Freding

 

 

Støttet av: