Her er ingen begravet - Kunstfilm og installasjon / Here no one is buried - Art film and installation

Kompani Krapp, scenekunst, kortfilm, Bergen, Teater, Kompani

I denne kunstfilmen møter vi «Fru Lovejoy» som har forlenget livet ved å vie kroppen sin til vitenskapen. Hun lever kun som et ”snakkende hode” og resten av hennes vitale organer lever i en etasje under henne styrt og kontrollert av dr. Frankenstein. Filmen og installasjonen er basert på Kurt Vonneguts enakter Fortitude.

 

Filmen og installasjonen ble vist på Rådstua i Tromsø, Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, Cafeteateret i Oslo, Tou Scene i Stavanger og på Impulssenteret i Bergen i 2012 under KunstiKit-festivalen i regi av Kunsthuset Wrap.

 

Original tekst: Kurt Vonnegut

Oversatt av: Hans Kristian Senneseth

Filmmanus: Kompani Krapp

Installasjon: Hans Kristian Senneseth+Kompani Krapp
Regi: Kompani Krapp

Scenografi: Hans Kristian Senneseth

Foto: Andreas S. Milde

Lyddesign: Jørn Lavoll

Sminke: Jessica Ådland

Produksjonsleder: Tine Gullaksen

Klipp: Jarl Omestad

Lyd: Kristin Grav

Grader: Mikael Sæther

 

Fru Lovejoy: Kristine Nordby Simonsen

Gloria: Ina T L Grevstad

Dr. Frankenstein: Beate Bednar

Lege: Kristoffer Sagmo Aalberg

Tom Swift: Hans Kristian Senneseth

Assistent: Kristoffer Sagmo Aalberg

Baby: Falk Bednar Senneseth

 

In this art film, we meet "Mrs. Lovejoy" that has prolonged life by devoting her body to science. She lives only as a "talking head" and the rest of her vital organs are one floor below her, managed and supervised by Dr. Frankenstein. The film and installation is based on Kurt Vonnegut play Fortitude.

 

The film and the installation was shown at Rådstua in Tromso, Avant Garden in Trondheim, Cafe Teateret in Oslo, Tou Scene in Stavanger and Impulssenteret in Bergen in 2012 under the KunstiKit festival organized by Kunsthuset Wrap.

 

Original text: Kurt Vonnegut
Translated by: Hans Kristian Senneseth
Screenplay: Partnership Krapp
Installation: Hans Kristian Senneseth + Partnership Krapp
Director: Partnership Krapp
Set designer: Hans Kristian Senneseth
Photo: Andreas S. Milde
Sound design: Jørn Lavoll
Makeup: Jessica Ådland
Production Manager: Tine Gold axis
Editing: Jarl Omestad
Sound: Kristin Grave
Degrees: Mikael Sæther
 
Mrs. Lovejoy: Kristine Nordby Simonsen
Gloria: Ina T L Grevstad
Dr. Frankenstein: Beate Bednar
Doctor: Christopher Sagmo Aalberg
Tom Swift: Hans Kristian Senneseth
Assistant: Kristoffer Sagmo Aalberg
Baby: Falk Bednar Senneseth

 

 

Foto: Andreas S. Milde

 

Støttet av: