Kompani Krapp, Scenekunst, Teater, Kompani, Bergen

Eksposisjon - site specific 

Eksposisjon - site spesific var den første versjonen Krapp lagde av Eksposisjon. Den ble spilt på loftet på det som tidligere het Lydgalleriet, nå Østre, i 2008. Det var kun plass til 25 publikummere av gangen.

 

Tekst: Erik Vibe Simonsen

Regi: Kompani Krapp

Skuespillere: Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar

Tekniker: Erik Freding

 

Exposition - Site Specific was the first version Krapp made of ​​Exposition. It was staged in the attic of what was then called Lydgalleriet, now Østre. There was only room for 25 audience members at a time.
 

Text: Erik Vibe Simonsen
Director: Kompani Krapp
Starring: Kristine Nordby Simonsen and Beate Bednar
Technician: Erik Freding

 

 

Støttet av: