KOMPANI KRAPP

Krapp er et scenekunstkompani som har sitt hovedsete i Bergen, men turnerer både i Norge og utlandet. Krapp ble startet i 2006 av Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar. De har begge sin skuespillerutdannelse fra The Russian Academy of Theatre Arts – GITIS og har lang erfaring innenfor ulike scenekunstkompanier, film og andre teaterproduksjoner.

 

Med sitt særegne undergrunnsteater og sceniske, popkulturelle univers, ønsker Krapp å utforske forskjellige sider av scenekunsten. Med blanding av film og teater, nyskrevet dramatikk og andre kunstformer, skaper kompaniet sitt helt unike uttrykk. Kompani Krapp samarbeider med og knytter til seg ulike kunstnere fra produksjon til produksjon.

Krapp is a theater company based in Bergen, touring both in Norway and abroad. Krapp was established in 2006 by Kristine Nordby Simonsen and Beate Bednar. They have their acting degree from The Russian Academy of Theatre Arts - GITIS and has extensive experience in various theater companies, film and other theater productions.

 

With its unique underground theater and theatrical pop cultural universe, Krapp wants to explore different aspects of performing arts. With the combination of film and theater, new drama and other art forms, the company is creating its own unique expression. Kompani Krapp work with various artists from production to production.

 

 

Foto: Francisco Munoz

Follow Us
  • Wix Facebook page
  • Instagram Classic
  • Vimeo Classic